Honorary President
Zhen HUANG
Shanghai Jiao Tong University

Honorary President
Wanhua SU
Tianjin University

Honorary President
Jun LI
Tsinghua University

Chairman of the Committee of Experts
Fei QI
Shanghai Jiao Tong University

Chairman of the Committee of Experts
Mingfa YAO
Tianjin University

Chairman of the Committee of Experts
Zuohua HUANG
Xi'an Jiaotong University

Chairman of the Committee of Experts
Shijin SHUAI
Tsinghua University

Chairman of the Committee of Experts
Zhixia HE
Jiangsu University

Chairman of the Committee of Experts
Wuqiang LONG
Dalian University of Technology

Chairman of the Committee of Experts
Xinqi QIAO
Shanghai Jiao Tong University

Chairman of the Committee of Experts
Zhijun WU
Tongji University

Chairman of the Committee of Experts
Qian WANG
Jiangsu University

Chairman of the Committee of Experts
Wei FAN
Northwestern Polytechnical University

Chairman of the Committee of Experts
Shichun YANG
Beihang University

Chairman of the Committee of Experts
Ming JIA
Dalian University of Technology

Chairman of the Committee of Experts
Zhiyu HAN
Tongji UniversityCommittee of experts

Name
Zhizhao CHE
Xiaodong CHEN
Xiaobei CEHNG
Pengbo DONG
Liyun FAN
Qingfei FU
Liang GUO
Dong HAN
Tai JIN
Tie LI
Yanfei LI
Yikai LI
Yuyang LI
Haifeng LIU
Hongliang LUO
Xiao MA
Tao QIU
Chenglong TANG
Hu WANG
Mingrui WEI
Yingchun WU
Tiemin XUAN
Yusong YU
Peng ZHANG
Zhifu ZHOU
Lei ZHU

Affiliation
Tianjin University
Beijing Institute of Technology
Huazhong University of Science and Technology
Dalian University of Technology
Harbin Engineering University
Beihang University
Jilin University
Shanghai Jiao Tong University
Zhejiang University
Shanghai Jiao Tong University
Tsinghua University
Beijing Institute of Technology
Shanghai Jiao Tong University
Tianjin University
Harbin Engineering University
Tsinghua University
Beijing University Of Technology
Xi’an Jiaotong University
Tianjin University
Wuhan University of Technology
Zhejiang University
Jiangsu University
Beijing Jiaotong University
City University of Hong Kong
Xi’an Jiaotong University
Shanghai Jiao Tong University